Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor medewerkers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen en integriteitschendingen. Onze vertrouwenspersonen zijn allen in staat zich in te leven in de problematiek en medewerkers te begeleiden en te stimuleren om zelf naar oplossingen te zoeken.

 

In onze optiek is de vertrouwenspersoon een onafhankelijk, neutraal en deskundig persoon die de klacht of melding vertrouwelijk behandelt. Hij houdt rekening met de belangen van betrokkenen. Dit betekent dan ook dat er zonder toestemming van de betrokkene geen stappen ondernomen worden.

Vertrouwenspersoon aan het woord: Karin Hermelink

Ten aanzien van mijn werk als vertrouwenspersoon word ik benaderd met vragen, klachten of problemen die op het werk spelen of het werk nadeling beïnvloeden. Samen met de medewerker zoek ik naar de beste oplossing of begeleiding. De manier waarop? Informeel, direct en pragmatisch.

blank