Arbeidsdeskundigen

De arbeidsdeskundige is een specialist op het gebied van re-integratie. Hij begeleidt het re-integratietraject en adviseert over de mogelijkheden om het werk te hervatten. Een oplossing kan aanpassingen op de werkplek zijn of samen zoeken naar ander werk binnen of buiten uw organisatie.

 

Het doel: een spoedige en verantwoorde terugkeer naar het werk.

Het arbeidsdeskundig onderzoek

In het arbeidsdeskundige onderzoek worden onder andere de volgende vragen beantwoord:

  • Kan de werknemer re-integreren in zijn eigen werk?
  • Is het eigen werk met behulp van aanpassingen passend te maken?
  • Kan de werknemer ander werk bij de eigen werkgever uitvoeren?
  • Zijn er mogelijkheden om de werknemer naar ander werk te begeleiden? (tweede spoor)

De belangrijkste voordelen

  • Vakkundig en onafhankelijk (vervolg)advies bij re-integratie;
  • Kostenbesparing voor de werkgever;
  • Onderbouwing bij aanvraag WIA van het UWV.

Arbeidsdeskundige aan het woord: Gert Jan Vonkeman

Mijn hele werkzame leven heeft altijd in het teken gestaan van mens en arbeid. Ooit begonnen in het uitzendwezen en daarna heb ik mij gespecialiseerd in re-integratie.

 

Ik heb ruim 10 jaar als arbeidsdeskundige in loondienst gewerkt. Met deze ruime ervaring ben ik als zelfstandig arbeidsdeskundige begonnen. Met deze brede Mens-Arbeid ervaring wil ik werkgevers met een objectieve blik ten dienste zijn.

 

Als arbeidsdeskundige werk ik op het snijvlak mens, werk en inkomen. Antwoord geven op vragen als: is het eigen werk van een werknemer passend of passend te maken of moeten we op zoek naar ander werk? Is dat andere werk binnen de eigen werkgever aanwezig of niet?

 

Verzuim voorkomen of verkorten is een van mijn specialiteiten. Op een integere manier wil ik werkgevers en werknemers verder helpen, want: ‘Er is geen beter medicijn, dan aan het werk zijn.’

blank